Riadenie kvality

Vedenie spoločnosti Lukromtel, s.r.o. si uvedomuje, že kvalita je prvoradým merítkom spokojnosti našich zákazníkov. 

Preto sme v novembri 2004 úspešne implementovala systém riadenia kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2008. Odvtedy sa každý rok podrobujeme kontrolnému auditu, aby sme sa presvedčili, že nastavené procesy sú v zhode so zavedeným systémom kvality.

Kedže spoločnosť Lukromtel, s.r.o. rozšírila svoje aktivity o výrobu oceľových konštrukcií a uvedomuje si dôležitosť kvality zvárania tak sme dňa 13.6.2006 úspešne prešli kontrolným auditom na systém kvality vo zváraní podľa DIN EN 729-2. Od roku 2016 vyrábame naše oceľové konštrukcie so značkou CE nakoľko sme splnili požiadavky európskej normy EN1090-2:2008+A1:2011 na výrobu oceľových konštrukcií.

Po zmene certifikačnej spoločnosti sme 11.6.2018 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2015 a tiež audit zodpovednému prístupu k životnému prostrediu podľa STN EN ISO 14001:2015.

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk