Prenájom zariadení

Prenájom zariadení

Ponúkame do prenájmu špeciálne meracie zariadenia používané pri výstavbe vysielačov mobilných telefónnych sietí.

Zariadenie na smerovanie panelových antén:

Tieto zariadenia sú na princípe pomerového merania dvoch alebo viacerých GPS antén.

SPAA05NEX
AMS3


Zariadenie na meranie koaxiálnych káblov a anténnych systémov:

Anritsu Sitemaster S331A
Anritsu Sitemaster S331B

Ceny na požiadanie.

Prenájom zariadení

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk