Spoločnosť

Spoločnosť

O spoločnosti

Spoločnosť Lukromtel, s.r.o. vznikla na jeseň roku 2002 a od svojho vzniku sa zamerala na inštalácie telekomunikačných zariadení v oblasti GSM sietí a dátových zariadení.  

Filozofia

Poskytovať vysoko kvalitné práce a služby so zámerom byť známou a váženou spoločnosťou vo všetkých odvetviach našich aktivít. Vytvoriť a udržiavať Lukromtel, s.r.o. ako značku kvality a prekročiť očakávania našich zákazníkov. 

Certifikáty a oprávnenia

Snažíme sa zlepšovať svoju kvalifikáciu, aby sme mohli reagovať na vývoj telekomunikačného trhu. Zúčastňujeme sa školení na inštalácie a testovanie špeciálnych telekomunikačných zariadení.

Vybavenie

Aby sme mohli kvalitne a rýchlo inštalovať technologické zariadenia, vlastníme celú radu špeciálnych zariadení a nástrojov.

Riadenie kvality

Vedenie spoločnosti Lukromtel, s.r.o. si uvedomuje, že kvalita je prvoradým merítkom spokojnosti našich zákazníkov. 

Environmentálne manažérstvo

Spoločnosť Lukromtel, s.r.o. sa zaviazala, že bude ochraňovať prírodu a životné prostredie a ako reakciu na tento záväzok začala zavádzať systém environmentálneho manažérstva kvality podľa ISO 14001:2004. 

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk