Certifikáty a oprávnenia

Snažíme sa zlepšovať svoju kvalifikáciu, aby sme mohli reagovať na vývoj telekomunikačného trhu. Zúčastňujeme sa školení na inštalácie a testovanie špeciálnych telekomunikačných zariadení.

V súčastnosti máme pracovníkov vyškolených  na inštalácie, testovanie a údržbu zariadení Ericsson RBS 2000 family a všetkých typov mikrovlnných zariadení Mini Link. Okrem toho máme dva tímy schopné a vyškolené na vykonávanie revízií oceľových konštrukcií. Spoločnosť má oprávnenie na práce v elektrotechnike do 1000V a na bleskozvodoch. Naši technici sú tiež spôsobilí na vykonávanie prác vo výškach.

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk