Filozofia

Poskytovať vysoko kvalitné práce a služby so zámerom byť známou a váženou spoločnosťou vo všetkých odvetviach našich aktivít. Vytvoriť a udržiavať Lukromtel, s.r.o. ako značku kvality a prekročiť očakávania našich zákazníkov. 

 

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk