Referencie

Spolupracujeme so slovenskými telekomunikačnými operátormi a poskytovateľmi dátových a telekomunikačných služieb. Naši zamestnanci sa zúčastnili výstavieb GSM sietí v Českej Republike(Ericsson/OSKAR), Mexiku(Ericsson/TELCEL) , Švédsku(Nokia/3GIS) a Belgicku.

Medzi našich najvýznamnejších klientov patrí:

 • T-Mobile Slovensko, a.s....ref
 • Alcatel-Lucent Slovakia a.s....ref
 • Ericsson Slovakia spol. s r.o., Bratislava
 • Ericsson spol. s r.o., Praha
 • Vodafone Czech Republic a.s.
 • Vodafone Portugal ...ref
 • SWAN, a.s.
 • GlobalTel, a.s.
 • TV SERVIS, spol. s.r.o.
 • ANTENA PLUS, a.s.
 • STATEL, spol s r.o.
 • TeleDat komunikačné systémy s.r.o.
 • Želsys, a.s. 
 • Železnice Slovenskej republiky
 • Kapsch CarrierCom AG, Viedeň 
 • Telecom Consult, s.r.o.
 • GSM Systems, Ltd. New York
 • NSC Consulting London
 • Somera Communications, Netherland
 • BETAMONT, s.r.o., Zvolen
 • ADOTEL-HEX s.r.o., Žilina
 • Timeline Global Telecom Solutions

Referencie

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk