Environmentálne manažérstvo

Spoločnosť Lukromtel, s.r.o. sa zaviazala, že bude ochraňovať prírodu a životné prostredie a ako reakciu na tento záväzok začala zavádzať systém environmentálneho manažérstva kvality podľa ISO 14001:2004. 

Dňa 1.4.2014 sme úspešne obstáli v recertifikačnom audite podľa STN EN ISO 14001:2008 a aj naďalej sa možeme pochváliť, že chránime naše životné prostredie.

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk