SPAA05

SPAA05

Nástroj na smerovanie panelových antén


Prinášame Vám prístroj na presné smerovanie panelových antén pre mobilné telefónne siete, ktorý využíva GPS na presné určenie azimutu.
Lukromtel, s.r.o. je obchodným a servisným partnerom  Holandskej spoločnosti UMTS Project Partners bv pre Slovenskú Republiku.

Ponúkame Vám zariadenia SPAA05 na zisťovanie azimutov a náklonov antén na zaručenie presnej montáže a nasmerovania panelových a mikrovlných antén podľa požiadaviek mobilných operátorov.

Všetky zariadenia si múžete prezrieť na stránkach výrobcu zariadenia SPAA05.

V prípade záujmu o niektoré zo zariadení Vám na požiadanie poskytneme všetky potrebné informácie a vypracujeme Vám cenovú ponuku na mieru.

 

                                                      Kontaktný formulár.

SPAA05

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk