Služby

Akvizičná, projektová a inžinierska činnosť

V rámci činností potrebných na dodanie telekomunikačnej stavby na kľúč vykonávame aj akvizičnú, projektovú a inžiniersku činnosť.

Stavebná činnosť

Stavebné práce sú neoddeliteľnou súčasťou výstavby telekomunikačných sietí. Preto sme schopných dodať Vám akékoľvek stavebné práce.

Inštalácie telekomunikačných zariadení

Od svojho vzniku sa spoločnosť Lukromtel, s.r.o. špecializovala na inštalácie špeciálnych telekomunikačných a dátových zariadení. 

Merania pokrytia signálom

Ako jediný na Slovensku už viac ako šesť rokov ponúkame mobilným operátorom merania pokrytia signálom pre mobilné telefóny.

Predaj telekomunikačnej techniky

Spoločnosť sa zaoberá repasáciou a predajom použitej telekomunikačnej techniky. 

Výkon funkcie stavbyvedúci a stavebný dozor

Ponúkame Vám služby v oblasti stavbyvedúci a stavebný dozor.

Výroba oceľových konštrukcií

Vyrobíme Vám všetky druhy nosných a podporných oceľových konštrukcií pre telekomunikácie. Naša kovovýroba je certifikovaná podľa STN EN 1090-2 a teda Vám ponúkame výrobky so značkou CE.

Práce hydraulickou rukou

Ponúkame Vám práce hydraulickou rukou FASSI F415A.2.27 L154 e-dynamic na podvozku Volvo FMX 6x6 alebo FASSI F65B.1.23 na terénnom podvozku IVECO Daily 4x4.

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk