Výroba oceľových konštrukcií

Vyrobíme Vám všetky druhy nosných a podporných oceľových konštrukcií pre telekomunikácie. Naša kovovýroba je certifikovaná podľa STN EN 1090-2 a teda Vám ponúkame výrobky so značkou CE.

Kvalita zvárania

Kontajner so stožiarovou nádstavbou

Oceľové konštrukcie

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk