Výkon funkcie stavbyvedúci a stavebný dozor

Ponúkame Vám služby v oblasti stavbyvedúci a stavebný dozor.

Spoločnosť má od júna 2009 autorizovaných pracovníkov na výkon funcií stavbyvedúci a stavebný dozor so zameraním na pozemné stavby, inžinierske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk